Tag: Python

  • Instalacja PyCharm na Ubuntu Linux

    Jak zainstalować PyCharm na Ubuntu? PyCharm służy do pisania kodu w języku programowania Python. Postępuj wg. instrukcji, wklejaj do konsoli/terminala po kolei i zatwierdzaj enterem