Tag: Zrównoważony rozwój

  • Starożytni Sumerowie a Fit for 55.

    Niektóre badania wskazują, że nadużywanie zasobów naturalnych, takich jak gleba i woda, może prowadzić do poważnych problemów środowiskowych, które mogą mieć wpływ na globalną gospodarkę. Jednak sytuacja jest nieco inna niż w przypadku Sumerów, którzy byli znacznie bardziej zależni od lokalnych zasobów glebowych. Intensywna uprawa rolna i chów zwierząt na mięso mają na pewno istotne…

  • Fit for 55: Inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń

    Wstęp:Plan Fit for 55 jest ambitnym europejskim projektem, mającym na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz promocję zrównoważonego rozwoju. Wśród głównych założeń tego planu znajdują się promowanie żywności ekologicznej, ograniczenie zużycia nawozów i pestycydów, redukcja ruchu lotniczego oraz wyeliminowanie ruchu samochodów spalinowych. Niniejszy referat omówi korzyści zdrowotne dla dzieci i osób starszych wynikające z tych…